Hospodářství

L-02 L-08 L-06 I-03 L-11
Podíl hospodářských sektorů na tvorbě HDP
Podíl hospodářských sektorů na zaměstnanosti
Vývoj sektorů
Anotace – Hospodářství
L-02 L-08 L-06 I-03 L-11
Hrubý domácí produkt
Slovníček pojmů Tabulková příloha
 
30–31
78–79
DreamCatcherDreamCatcher – Chyť svůj sen je projekt pro mladé lidi od 13 do 26 let, který umožňuje splnit i zdánlivě nesplnitelné sny.
EurorebusTradiční vědomostní soutěž pro náctileté. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, smartphony a spoustu dalších atraktivních cen.
Eurorebus JuniorVědomostní soutěž pro žáky prvního stupně základních škol. Hraje se o počítačové sestavy a spoustu dalších atraktivních cen.
Dnešní světDnešní svět je komplexní výukový program zaměřený na podporu výuky tradičních předmětů zeměpis, dějepis, výchova k občanství a další.
Dnešní finanční světDnešní finanční svět je unikátní výukový program na podporu finanční gramotnosti žáků základních a středních škol.
Školní atlas dnešního světa
Školní atlas dnešního světa (ŠADS) se schvalovací doložkou MŠMT, jedinečný kombinací tradiční tištěné a moderní digitální verze, oceněné titulem Mapa roku 2011.